Här sätter vi SMAK på allt


 

Kvalitetmiljo 523X342px

 

Som modern hamn med höga framtidsambitioner tänker och agerar vi på HallandsHamnar långsiktigt. Och för en långsiktig hållbarhet krävs ständigt fokus på säkerhet, miljö, arbetsmiljö och kvalitet. Som kund ska du alltid kunna lita på att vi tar hänsyn till dessa aspekter i alla processer och delar av vår verksamhet. Här är SMAK-arbetet inget vi adderar på slutet. Det är en grundingrediens som vi ständigt utvecklar och förbättrar för att få en så hållbar totallösning som möjligt.

 

Hållbar utveckling

Miljöpåverkan och hållbar utveckling har en allt större betydelse i bolagets verksamhet. Kunderna ställer alltmer krav på transportnäringen när det gäller miljö. Därför måste HallandsHamnar utvecklas i takt med kundernas krav och vår image måste stärkas.

HallandsHamnar arbetar efter en fastställd SMAKpolicy, Säkerhet – Miljö - Arbetsmiljö och Kvalitet.

 

Säkerhet

HallandsHamnar ska verka för att säkerheten uppfylls i enlighet med gällande lagar och förordningar för hamnskydd. Säkerhetsarbetet ska vara en naturlig del av det dagliga arbetet och de anställda inom företaget skall vara delaktiga i arbetet.

 

Miljö

HallandsHamnar ska genom ständiga förbättringar minska företagets miljöpåverkan på luft, vatten och mark. Miljöarbetet ska vara en väsentlig del av det dagliga arbetet och alla anställda inom företaget skall vara involverade.

 

Arbetsmiljö

HallandsHamnar ska verka för att alla anställda upplever god arbetslivskvalitet vad gäller fysiska, psykiska och sociala förhållanden på arbetsplatsen. Arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del av i produktionsprocesserna.

 

Kvalitet

HallandsHamnar ska erbjuda samlade transportlösningar för gods via fartyg, järnväg och lastbil. Arbetet ska utföras på ett säkert och rationellt sätt för att skapa lönsamhet och konkurrenskraft. Personalen skall genom fortlöpande utbildning hålla en hög kompetensnivå och god förmåga att arbeta med kundanpassade arbetsmetoder.

 

Se filmen från våra hamnar i Varberg och Halmstad.


Ansvarig Kvalitet & Miljö


Om du har några frågor eller behöver mer information som rör kvalitet och miljö i HallandsHamnar AB är du välkommen att höra av dig till:

 

Ulf Rosén, Miljö- och Säkerhetschef

Mobil: 0708-505 626

e-mail: ulf.rosen@portofhalland.se

 

Terminalbestämmelser

Ladda ner PDF

 

Miljöpolicy

Hallands Hamnar ska sträva efter ett aktivt miljöarbete och miljöengagemang hos de anställda i företaget.
Vi ska arbeta förebyggande gällande hamnens miljöpåverkan och löpande utvärdera möjligheterna att minska den påverkan på miljön som vår verksamhet ger upphov till.
I alla lägen ska vi självklart följa gällande miljölagstiftning Inom företaget ska det finnas en hög miljökompetens och vi ska främja vidareutbildning inom miljöområdet.
Hallands Hamnar ska också ha ett öppet och utåtriktat miljöarbete i syfte att kunna visa på ett gott exempel inom miljöområdet.

Miljodiplom SMB RGB

 

 

 

 

Återställ lösenord

Återställ
×
Halmstad

Box 1
Besöksadress: Sibiriegatan 2
Godsadress: Kattegatterminalen, Turbingatan 19
GPS: WGS 84 decimal (lat, lon): 56.65050, 12.85278
301 02 Halmstad

Tel: 035 15 53 00
Fax: 035 14 05 93

Varberg

Box 18
Besöksadress: Östra Hamnvägen 21
Godsadress: Västra Hamnvägen 9
432 21 Varberg

Tel: 0340 64 96 50
Fax: 0340 64 96 69

Logga in © Copyright HallandsHamnar AB Mecs Webb & Reklambyrå