Styrelse


 Styrelse2015
Nedre raden:
Lennart Andrén - Ledamot
Olof Helmersson - Ordförande
Mikaela Waltersson - 2:e vice Ordförande
Håkan Johanesson - Ledamot
Mats Jönsson - Unionen arbetstagarerepresentant

Helena Nöjd - Ledamot

Övre raden:
Krister Bertilsson (tf)- Transportarbetarförbundet
Paul Karlsson - Hamnarbetarförbundet
Bengt Andersson - Ledarna arbetstagarerepresentant

Ej närvarande:
Patrick Markusson - Transportarbetarförbundet
Tommy Hägg - 1:e vice Ordförande

Se filmen från våra hamnar i Varberg och Halmstad.


Fakta HallandsHamnar


Ägare: Varbergs kommun (50 %) och Halmstads kommun (50 %) 

Styrelse

Beräknad omsättning: cirka 210 miljoner kr. 

Antal anställda: cirka 133 årsanställda

Gods, tusentals ton: ca 4 400

 

Om Halmstad hamn

 • Läge 56° 39’ N 12° 50’ E
 • Total yta 450.000 m2
 • Magasinyta 20.000 m2
 • Kajlängd 3 km, kajdjup från 6,5-11 m, 4 RoRo-ramper
 • Max. fartygslängd 200 m (gäller alla kajer)
 • Egen bogserbåt, möjlighet att hyra in fler
 • Krankapacitet 8-104 ton
 • Isfritt med en kort, farled (tre distansmin)
 • Järnvägspendlar. Dagliga avgångar Mälardalen/Norrland
 • Kartor

 

Om Varbergs hamn

 • Läge 57° 6,377’ N 12° 14,377’ E.
 • Total yta 300.000 m2
 • Upplagsytor: 130.000 m²
 • Magasineringsyta 60.000 m² varav 12.000 varmlager
 • RoRo läge: 25 meters bredd
 • Kajlängd 1370 m4
 • Max. fartygslängd L 230 m, B 33 m. Djupgående 10 m
 • Krankapacitet 8-86 ton
 • Isfritt med en kort, rak farled (tre distansmin)
 • Lotsservice 24 tim
 • Komplett tullservice
 • Järnvägsspår till samtliga kajer
 • Egen bogserbåt, möjlighet att hyra in fler
 • Kartor

Kajdjup Halmstad


Nissakajen 7 m
Östra hamnen 8,5-9,3 m
Järnverkskajen 7,5-8,5 m
Kattegatt 500-kaj 8,5 m
Kattegatt 600-kaj 6,5-9 m
Kattegatt 700-kaj 9,5 m
Oceanhamn 800 kaj 11 m

Kajdjup Varberg


Farehamnen 10 m
Industrihamnen 6,9 m

Återställ lösenord

Återställ
×
Halmstad

Box 1
Besöksadress: Sibiriegatan 2
Godsadress: Kattegatterminalen, Turbingatan 19
GPS: WGS 84 decimal (lat, lon): 56.65050, 12.85278
301 02 Halmstad

Tel: 035 15 53 00
Fax: 035 14 05 93

Varberg

Box 18
Besöksadress: Östra Hamnvägen 21
Godsadress: Västra Hamnvägen 9
432 21 Varberg

Tel: 0340 64 96 50
Fax: 0340 64 96 69

Logga in © Copyright HallandsHamnar AB Mecs Webb & Reklambyrå