Vi har hämtat upp det bästa av två världar


Bakgrund

Hösten 2012 fattade Varbergs och Halmstads kommuner beslut om att slå ihop sina hamnar och skapa någonting helt nytt. Hamnbolagen i Varberg och Halmstad är sedan länge bland de ledande inom skogsprodukter, inte minst sågade trävaror, recycling, metaller och import av bilar, men genom det gemensamma bolaget skapas ett konkurrenskraftigt alternativ för containersegmentet, järnvägspendlar och RoRo.

 

Vår Affärsidé

Vi ska vara den moderna tidens logistikföretag

HallandsHamnar är en av Sveriges 10 största hamnar och den moderna tidens logistikföretag. Bolaget erbjuder kundanpassade helhetslösningar inom områdena hamn, terminal och transporttjänster och skall utvecklas för att skapa tillväxt, ge långsiktigt god lönsamhet och gynna utvecklingen i regionen.

 

Vår vision

Sveriges bästa hamn!

HallandsHamnar har en betydande intermodal position med fokus på utveckling och framtid samt är Sveriges mest kundanpassade, effektiva och nytänkande hamnföretag.

 

Vår värdegrund

Våra grundläggande värden ska forma vår verksamhet 

Följande egenskaper ska genomsyra hela vår verksamhet och utgöra en naturlig del hos var och en i vårt dagliga arbete.

 

• Delaktighet

• Trygghet

• Flexibilitet

• Enkelhet

• Regionalitet

 

SVERIGES BÄSTA HAMN. HUR TÄNKER VI DÅ?

 

Customercare Shutterstock 85881499 523X343

Kund

Vi bygger framtidens hamn med fokus på kunden. Där varje kund ska vara en nöjd kund. I detta arbete är effektivitet, enkelhet, ständig dialog och flexibilitet viktiga ingredienser.

 

Halmstad Hamn Fartyg Bildretusch V3 Morkare Topp 523X343

Gränslöst

Det handlar om att släppa tidigare satta gränser. Det vi tidigare tänkt och gjort, såväl geografiska som verksamhetsmässigt. Samarbete är nyckeln. Och tillsammans med övrigt näringsliv ska vi till exempel kunna erbjuda kombinationer av tjänster som du kan läsa mer om under rubriken HallandsHamnar Add On. Där vi är långt mer än en hamn, snarare en logistikpartner. Vi kommer att vara aktiva i olika forum och nätverk och ser möjligheter att sätta oss på världskartan och bygga en hamn utifrån ett internationellt perspektiv.

 

Shutterstock 78338989 523X343 Copy

Framåt

Vi bygger en hamn för såväl dagens som framtidens behov genom hög produktivitet, integrerat miljöansvar, lönsamhet och ständig lyhördhet för kundens och marknadens behov. Vi ser oss som en tillväxtmotor för hela Halland.

 

Rose Shutterstock 52475962 523X343

Passionerat

Passion, engagemang och drivkraft hänger ihop. Delaktighet, trygghet och flexibilitet i ord och i handling skapar engagemang hos våra medarbetare. Vi vill vara med och utveckla hamnarna till moderna och attraktiva arbetsplatser. Genom engagemang vill vi också att HallandsHamnar ska vara mer än en leverantör till våra kunder. Vi vill vara en samarbetspartner som inte bara levererar utan utvecklar varje kunds verksamhet och konkurrenskraft på bästa möjliga sätt.

 

 

Se filmen från våra hamnar i Varberg och Halmstad.


Kort fakta


Ägare: Varbergs kommun (50 %) och Halmstads kommun (50 %)

Styrelse

Beräknad omsättning: cirka 210 miljoner kr. 

Antal anställda: cirka 133 årsanställda

Gods, tusentals ton: ca 4 400

 

Om Halmstad Hamn

 

Om Varbergs Hamn

 • Läge 57° 6,377’ N 12° 14,377’ E.
 • Total yta 300.000 m2
 • Upplagsytor: 130.000 m²
 • Magasineringsyta 60.000 m² varav 12.000 varmlager
 • RoRo läge: 25 meters bredd
 • Kajlängd 1370 m4
 • Max. fartygslängd L 230 m, B 33 m. Djupgående 10 m
 • Krankapacitet 8-86 ton
 • Isfritt med en kort, rak farled (tre distansmin)
 • Lotsservice 24 tim
 • Komplett tullservice
 • Järnvägsspår till samtliga kajer
 • Egen bogserbåt, möjlighet att hyra in fler
 • Kartor 

Kajdjup Halmstad


Nissakajen 7 m
Östra hamnen 8,5-9,3 m
Järnverkskajen 7,5-8,5 m
Kattegatt 500-kaj 8,5 m
Kattegatt 600-kaj 6,5-9 m
Kattegatt 700-kaj 9,5 m
Oceanhamn 800 kaj 11 m

Kajdjup Varberg


Farehamnen 10 m
Industrihamnen 6,9 m
   
   
   
   
   

Återställ lösenord

Återställ
×
Halmstad

Box 1
Besöksadress: Sibiriegatan 2
Godsadress: Kattegatterminalen, Turbingatan 19
GPS: WGS 84 decimal (lat, lon): 56.65050, 12.85278
301 02 Halmstad

Tel: 035 15 53 00
Fax: 035 14 05 93

Varberg

Box 18
Besöksadress: Östra Hamnvägen 21
Godsadress: Västra Hamnvägen 9
432 21 Varberg

Tel: 0340 64 96 50
Fax: 0340 64 96 69

Logga in © Copyright HallandsHamnar AB Mecs Webb & Reklambyrå